Meckel Divertikülü ve İlişkili Hastalıklar

Meckel divertikülü “2’ler kanunu” ile tarif edilir. Toplumun yüzde 2’sinde bulunur; ileoçekal valvden 2 adım kadar uzaktadır; 2 inç (yaklaşık 6 cm) uzunluktadır ve 2 tane ektopik mukoza içerir.

Meckel divertikülünün en sık klinik belirtisi alt gastrointestinal kanamadır ve belirti veren olguların yüzde 40 ile 50’sinde görülür.

Bağırsak Tıkanması                                          

İkinci sık komplikasyonu intestinal obstrüksiyon olup, komplikasyon gelişmiş olguların yüzde 25’inde oluşur.

Divertikülit

Belirti veren olguların yaklaşık yüzde 30’unda neden akut divertikülittir.

Tc99 perteknat ile sintigrafi kanamayı saptamada faydalı bir tanı aracıdır.

İntussusception tanısında en etkili tanı aracı ultrasonografidir ve ortadan kesik soğan yahut hedef tahtası şeklinde bir barsak segmenti gözlenir.

Vakaların çoğunda ileum korunarak yapılan divertikülektomi yeterlidir. Inflamasyon, perforasyon, kanama, iskemi varsa daha geniş rezeksiyon gereklidir. 

Komplikasyon gelişmiş olgularda divertikülektomi zorunlu iken, herhangi bir batın ameliyatı esnasında Meckel divertikülüne rastlanıldığında divertikülektomi yapılması konusu tartışmalıdır.

KISA BAĞIRSAK SENDROMU

Kısa bağırsak sendromu, ince barsağın travma, mezenterik damar trombozu, rejional enterit, radiasyon enteropatisi, strangule ince barsak obstrüksiyonu veya neoplasm nedeniyle yaygın rezeksiyonu sonucu gelişebilir. Pediatrik hasta grubunda nekrotizan enterokolit ve konjenital atrezi en sık nedenlerdir.

Kısa barsak sendromu tedavisi 3 evrede yapılır:

  • Birinci evre (İntravenöz beslenme)
  • İkinci evre (İntravenöz ve oral beslenme)
  • Üçüncü Evre (tam oral beslenme)

İlave Cerrahi Yöntemler

Barsakdan geçişi yavaşlatmak için ters döndürülmüş barsak segmenti, resirküle eden kangal, valv mekanizması oluşturulması gibi ameliyatlar denenmiş ama çare olmadıkları saptanmışdır. Barsak geçişini yavaşlatmak için pacemaker ünitesi yerleştirme denenmektedir.

RADYASYON ENTEROPATİSİ

Çoğalmakta olan barsak epiteli radyasyona hassas olup, abdominal veya pelvis kanserleri için radyoterapi yapıldığında hasara uğrar. Günümüzdeki modern ışınlama teknikleri nedeniyle birçok hastada şikayetler az ve geçicidir. Barsak hasarı radyoterapi dozu ile bağlantı olup 4500 gy’den sonra yüzde 5, 6000 gy’den sonra yüzde 30 oranında belirgin barsak hasarı gözlenir.

Ameliyatta semptomlardan sorumlu barsak rezeke edilmeli, bu olmuyorsa bypass yapılmalıdır. Anastomoz esnasında sağlam barsak kullanılmalıdır. Zira radyoterapi görmüş barsakda dikişler tutmaz.