Tıkanma Sarılığı

Sarılık, özellikle elastinden zengin deri ve skleralar başta olmak üzere, dokuların sarı renge bürünmesidir. Bu durum kandaki bilirubin düzeyinin artışıyla ilgilidir ve 5 mg/dl‘yi aştığında klinik olarak farkedilir.

Klinik olarak hastada sarılık, kaşıntı, renksiz (akolik) dışkı ve idrar renginde koyulaşma vardır.

Biliyer obstrüksiyona bağlı sarılıkta, dolaşımdaki bilirubin direkt (konjuge) bilirubindir. Suda eriyebildiği için idrarla atılır ve ona koyu rengini verir. Safra barsağa akamadığı için dışkı renksizleşir ve idrarda ürobilinojen bulunmaz.

Ultrasonografi

Tıkanma sarılığı düşünülen hastada anahtar inceleme yöntemidir.

Biliyer obstrüksiyonun yerini ve nedenini belirlemek için ekseriya gerekir. Manyetik rezonans kolanjiyografi (MRC), noninvazivdir ve mükemmel anatomik ayrıntı sunar. Endoskopik retrograd kolanjiyo-pankreatografi (ERCP) ve perkütan transhepatik kolanjiyografi (PTC), yüzde 2-5 komplikasyon riski olan invaziv yöntemlerdir ancak terapötik yaklaşıma da imkan verdikleri için tercih edilmektedirler.

Ameliyat Açısından Sarılığın Yüklediği İlave Riskler

Koagulasyon bozukluğu

Akut renal yetmezlik