Paratiroid Bezi Hastalıkları

Primer Hiperparatiroidi Tanısı ve Cerrahi İndikasyon

40 yaşından büyük her 1000 kadında veya her 4000 erkekte primer hiperparatiroidi (phpt) görülebileceğinden ve popülasyonun yüzde 1-2’sinde hastalığın mevcut olmasında dolayı primer hiperparatiroidi (PHPT) nadir bir hastalık değildir. Hiperkalseminin ayırıcı tanısında ilk sırada yer alır. Genç hastalarda yorgunluk ve halsizlik ön planda iken yaşlılarda kemik ağrıları belirginleşir.

Sekonder Hiperparatiroidi

Dış faktörlerin paratiroid bezini hormon üretimi açısından tahrip etmeleri sonucu bezlerde oluşan hiperplastik veya adenomatöz büyümeye verilen addır. En sık kronik börekle ilgili yetmezliğe bağlı olarak gelişirse de idiopatik hiperkalsüri, hipermagnesiüri, osteomalasi, malnütrisyon, D vitamini eksikliği gibi sebeplerle de oluşabilir. Psikiyatrik hastalarda uzun süreki lityum kullanımı da paratiroid hiperplazisine yol açar. Sekonder hiperparatiroidinin en iyi tedavisi renal transplantasyondur.

Hipoparatiroid ve Psödohipoparatiroidi

Hipoparatiroidi PTH’un azalmış üretimine veya hedef dokuda PTH rezistansına bağlıdır.

Hipoparatiroidi sebepleri içinde en sık görülen tiroidektomi sonrası hipoparatiroididir ve genellikle ameliyattan 24-48 saat sonra görülür. Yüzde 20 oranında 7-10 gün içinde kendiliğinden düzelen bu durum yüzde 1-2 oranda kalıcı olabilir.