Kesi Yeri Fıtıkları (İnsizyonel Fıtıklar)

Kesi yeri fıtıkları ameliyat kesi yerindeki fasyanın ayrılması sonucu oluşan açıklıktan peritonun protrüze olması sonucu gelişirler.

Nedenleri

Kesi yeri fıtığı oluşumunun en önemli nedeni kesinin aşırı basınç altında uygun olmayan bir teknikle kapatılmasıdır. Bunun dışında yara enfeksiyonu, yarada erken dönemde seroma veya hematom gelişmesi, kesi tipi (vertikal, transvers gibi), kötü beslenme, sigara kullanımı, şişmanlık, ağır fiziksel aktivite, gebelik, kronik obstrüktif akciğer hastalığı varlığı, asit, kortikosteroid tedavisi altında olma, kemoterapi veya radyoterapi alma gibi nedenler de kesi yerinde fıtık oluşumunu kolaylaştıran faktörler olarak ileri sürülmüştür.

En sık başvuru nedeni ilgili bölgede ele gelen şişliktir.

Daha az görülen bir diğer yakınma ağrıdır.

Bazı hastalarda ise ana semptomplar kısmi ince barsak tıkanıklığı bulgularıdır.

Kesi yeri fıtıklarının cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemler

  • Primer onarım
  • Mayo onarımı
  • Batın katmanlarının ayrılması ve fasial çevirme işlemleri
  • Prostetik materyal (mesh) kullanılarak onarım

Normal yaşantıya daha hızlı dönüş gibi avantajları nedeniyle laparoskopik onarım yöntemlerini tercih edilmektedir.

UMBİLİKAL FITIK

Umbilikal halkadan gelişen fıtıklardır. Bu bölge yaşamın ilk yıllarında zayıf olduğu için bebeklerde sıktır. Bebeklerde görülen 2 cm’den küçük umbilikal fıtıkların çoğu 5 yaşına kadar kendiliğinden kapanır. Erişkinlerde ise buradaki zayıf noktanın aşırı fizik aktivite, şişmanlık, gebelik, büyük karın tümörleri, asit…gibi nedenlerle genişlemesi sonucu oluşurlar. Kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha fazla görülür.

Göbek fıtıklarının çoğu kendini ağrı ve şişlik ile belli eder.

Erişkinlerde yıllar içinde daha da büyüyen bu fıtıklar kendiliğinden düzelmemelerinin yanı sıra, umbilikal fıtıklarda strangulasyon ve ileus riski yüksek olduğundan ameliyat gereklidir. Tedavi yöntemleri kesi yeri fıtıklarına benzerdir.

EPİGASTRİK FITIK

Ksifoid ile göbek arasında bulunan linea alba üzerinde oluşan fıtıklardır. Genellikle küçük olup, preperitoneal yağ dokusu buradaki defekt boyunca ilerler.

Tedavi defekt kenarlarının karşı karşıya getirilmesi ile yapılabileceği gibi, daha büyük defektlerde prostetik materyal kullanımı gerekebilir. Nüksten kaçınmak için birden fazla fıtık olabileceği unutulmamalıdır.

SPİEGEL FITIĞI

Spiegel fasyasından kaynaklanan nadir görülen fıtıklardır. Bu fasya rektus kasının anterior kılıfının lateral kenarı ile semilunar çizgi (internal oblik ve transversus abdominis kaslarının rektus kasına yakın olarak birleşmesi ile oluşur) arasındadır. En sık semilunar çizgi ile semisirkuler çizginin birleştiği yerde oluşur. Genellikle sağdadır.

LOMBER FITIKLAR

  • Superior lomber üçgen (Grynfelt üçgeni)
  • İnferior lomber üçgen ( Petit üçgeni)

Nadir görülen bu fıtıklarda hastanın yakınması lomber bölgede ağrı ve şişliktir.

Lomber fıtıkların onarımında fasial greftler veya prostetik materyaller kullanılabilir.

Pelvik Taban, Perine ve Pelvis Duvarı fıtıkları

Bu tip fıtıklar üç gruba ayrılır:

1. Siyatik fıtıklar

2. Obturator fıtıklar

3. Perineal fıtıklar