Kasık Fıtığı

Kasık fıtığı erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Konjenital defektlerin (Patent processus vajinalis) olması durumunda fıtık gelişebileceği söylenmektedir. Metabolik nedenlere bağlı kollajen yapım/yıkım oranı değişmesi sonucu (yaşlılık, sigara kullanımı) dokularda güç ve elastikiyet kaybı gelişmektedir. Özellikle ileri yaşta görülen direkt fıtıklar bu nedenden oluşur. İntraabdominal basıncın arttığı, ağır yük kaldırma durumunda, gebelik, KOAH, kronik öksürük, abdominal asit, abdominal kitle, mesane çıkış yolu darlığı (selim prostat darlığı) gibi hastalıklarda fıtık gelişebilir. Yine birçok bağ dokusu hastalığına (Marfan send., Ehlers-Danlos send., osteogenesis imperfecta v.b) kasık fıtığı eşlik eder.

Kasık bölgesinde üç tip fıtık görülmektedir. Kasık kanalının iç halkasından girerek spermatik kord’a komşu olarak kanal içinde ilerleyen fıtıklara ‘indirekt’, kanal arka duvarından, Hesselbah üçgeninden çıkarak kalana doğru protrüze olanlara ‘direkt’, femoral halkadan dışarı çıkanlara ‘femoral fıtık’ denilmektedir.

İndirekt fıtık erkek ve kadınlarda en sık rastlanan fıtık tipidir. Femoral fıtıklar kadınlarda sık görülür. İç halkaya henüz girmiş fıtıklara nokta fıtığı, indirekt ve direkt fıtıkların birlikte olduğu fıtıklara ‘pantolon fıtık’ olarak isimlendirilir. Kanaldan geçerek skrotuma uzanan dev fıtıklara ‘skrotal fıtık’ denilir.

Kasık bölgesinde herhangi bir şişlik dikkat çekecektir. Fıtığın başlangıç döneminde ilk semptom şişliktir. İkinci semptom olan ağrı, fıtığın komplike olmaya başladığının belirtisidir.

Hastaya valsalva manevrası yaptırılır bu esnada fıtık parmak ucuna vuruyor ise indirekt, parmagın iç yüzüne (pulpası) vuruyor ise direkt fıtıktır.

Tanıda güçlük söz konusu ise ve ayırıcı tanı için ilk seçenek deneyimli bir radyolog tarafından yapılacak ultrasonografikinceleme olacaktır. Tanıda hala güçlük söz konusu ise CT veya MR’a başvurulur.

Karın içi organların fıtık kesesi içine girip çıkması durumunda redüktabl fıtıklardan bahsedilir. Dışarı çıkmış organların içeri girmemesi durumunda irredüktabl (inkarsere) fıtık söz konusudur.

Organların fıtık kesesi içinde uzun süreli kalması durumunda barsaklarda meydana gelen dolaşım bozukluğu sonucu stangülasyon ile barsak perforasyonu, peritonit ve sepsise kadar uzanan süreç başlamaktadır.

Fıtık kesesi içine en sık omentum majus girerken ikinci sıklıkta ince barsak ansları girmektedir. Fıtık kesesi içine barsak duvarının bir kısmının girmesi ile oluşan fıtığa Richter fıtığı (pensman lateral) denir. Fıtık kesesi içine enkarsere  Meckel divertikülü var ise buna Littre fıtığı denir.

Skrotuma kadar uzanan dev fıtıklara skrotal fıtıklar denir. 

Fıtığın tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedaviden kaçınmak amacıyla günümüzde halen ‘fıtık kemerleri’ kullanılmaktadır. Fıtığı daha komlike hale getirip cerrahi onarımını zorlaştırmaktadır. Bu tür kemerler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Cerrahi Komplikasyonlar

Fıtık cerrahi tedavi sonrası nüks edebilen hastalıktır. Günümüzde kabul edilen cerrahi tedavi protez kullanılan gerilimsiz tekniklerdir. Açık cerrahi ile anterior yaklaşım ve protezli onarım olan Lihtenstein ve kapalı teknik posterior yaklaşım olan laparoskopik onarımlarda yüzde 0.3-1 gibi ideal nüks oranları söz konusudur.

Kanama sonucu skrotal hematom gelişebilir.

Açık cerrahi sonrası yara enfeksiyonu yüzde 5 dolaylarındadır.