Antibiyotik Kullanılmasına Bağlı Kolit

Antibiyotik ile tedaviden sonra Clostridium Difficile’nin aşırı çoğalması sonucu meydana gelen, akut diyareye sebep olan bir hastalıktır.

NÖTROPENİK ENTEROKOLİT

Nötropenik enterokolit (NEK) en sık olarak habis hematolojik hastalıklar ve sitotoksik kemoterapi ile birlikte olan bir enflamatuar bağırsak hastalığıdır.

EOZİNOFİLİK ENTEROKOLİT

Tüm gastrointestinal kanalı tutabilen, etyolojisi bilinmeyen enflamatuar, infiltratif bir hastalıktır. Gastrointestinal kanalda en sık olarak yerleştiği bölgeler mide ve proksimal ince bağırsak bölgeleridir.

İSKEMİK ENTEROKOLİT

Günümüzde, kolon iskemisi, geçici kolopati(mukozal veya intramural kanama), geçici kolit, kronik kolit, striktür, gangren ve fulminant koliti kapsamına alan bir klinik hastalıklar grubuna yol açan fizyopatolojik olayı tanımlar.

NONSTEROİDAL ANTİENFLAMATUAR ENTEROPATİ

Bu ilaçlar intestinal permeabiliteyi arttırırlar. Bakteriler enflamasyona katkıda bulunabilir. Hastaların %70’i, 6 aydır bu ilaçları kullanmaktadır.

Bakteryel Enterokolitler

TÜBERKÜLOZ

YERSİNİA ENTEROKOLİTİ

CAMPYLOBACTER ENTEROKOLİTİ

CHLAMYDİA TRACHOMATİS PROKTOKOLİTİ

NONTİFOİDAL  SALMONELLA  ENTEROKOLİTİ

SHİGELLA  KOLİTİ

TİFO ve PARATİFO ENTEROKOLİTİ

Viral Kolit

CYTOMEGALOVİRUS  KOLİTİ: Cytomegalovirüs (CMV) insan herpes virüs ailesinden bir DNA virüsüdür. Çoğu erişkinlerde latent durumdadır. AIDS, tarnsplantasyon sonrası immunosupresyon ve kemoterapi gibi immun yetersizlik durumlarda, CMV enfeksiyonu meydana gelebilir.

Parazitlere bağlı kolitler:

ENTAMOEBA  HİSTOLYTİCA  KOLİTİ

TRİCHURİS TRİCHURA KOLİTİ

Fungal Kolit   

HİSTOPLASMA CAPSULATUM KOLİTİ